اولین سایت مددکاری اجتماعی ایران- قوانین ملی
قتل عمد چیست؟

حذف تصاویر و رنگ‌ها

قتل عمد چیست؟

خبرگزاری فارس: شاید برای خیلی‌ از شهروندان موضوع قتل و انواع آن مورد سوال باشد اما با نگاهی گذرا بر قوانین موجود در می‌یابیم که قتل عمد چیست.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، موضوع وقوع قتل در کشور و در اکثر جوامع موضوعی است که نگرانی‌های خاصی را در جامعه به همراه دارد.

این موضوع آنقدر اهمیت داشته که در مبانی فقهی و حقوقی کشور به آن اشاره شده و در بخشی از قانون مجازات اسلامی هم که مبانی رسیدگی به پرونده‌های قضایی است فصلی طولانی به آن اختصاص داده شده است.

در ماده 204 این قانون به عنوان قتل اشاره شده و عنوان شده است قتل نفس بر سه نوع است؛ عمد، شبه عمد و خطا.

پس از عنوان شدن انواع قتل در ماده 204 بلافاصله در ماده 205 از شرایط قصاص سخن به میان می‌اید و قانون‌گذار عنوان می‌کند که قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم می‌توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور قصاص کنند و ولی امر می‌تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض کند.

سرانجام در ماده 206 قانون مجازات اسلامی شرایط احراز قتل عمد توسط قانون گذار تشریح می‌شود.

قانون گذار در 3 مورد قتل عمد را تشریح کرده است که در مورد اول آمده است: مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

در مورد دوم عنوان می‌شود: مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

اما سرانجام قانون‌گذار مورد سوم را اینگونه مطرح می‌کند که: مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد

نشانی مطلب در وبگاه اولین سایت مددکاری اجتماعی ایران:
http://socialworkeriran.ir/find.php?item=1.26.2161.fa
برگشت به اصل مطلب